Europan Nederland

Europan 12 in 10 punten

in alle gevallen prevaleert de Engelse tekst van Europan Europa

1. Europan is gericht op jonge professionals in architectuur en stedenbouw, niet ouder dan veertig jaar en met een Europees diploma of werkzaam in Europa. In elk team moet minimaal één architect zijn opgenomen.

2. Europan vraagt om architectonische en stedenbouwkundige ideeën, gevolgd door realisatie.

3. Europan is een Europese federatie van nationale instellingen die de prijsvragen organiseren die gelijktijdig starten met een gezamenlijk thema en gezamenlijke doelstellingen.

4. Het reglement en de jurering zijn in alle landen hetzelfde. De prijsvragen zijn open, openbaar, Europees en anoniem. Prijsvraagdeelnemers kunnen zich vrijelijk inschrijven in het land van hun keuze.

5. Een aantal locaties in Europese steden wordt voorgelegd aan de prijsvraagdeelnemers, voorzien van een programma. De deelnemers kiezen hieruit een (of meerdere) locatie(s) waarvoor ze een plan willen insturen.

6. Elke inzending bestaat uit twee delen: het eerste bevat een strategische reflectie op basis van het thema van de ronde en de stedenbouwkundige uitdagingen van de gekozen locatie. Het tweede is een uitvoerbaar architectonisch plan voor een duidelijk afgebakend deel van de locatie.

7. In elk land beoordeelt een nationale jury de strategische reflectie en de architectonische plannen voor de locaties. Daarna vergelijkt en analyseert de Europese Wetenschappelijke Commissie de plannen op Europees niveau, waarmee tijdens een internationaal forum een discussie tussen de locatievertegenwoordigers en de juryleden wordt gestart. Daarna komt de jury voor een tweede keer bijeen om de winnende plannen aan te wijzen.

8. Elke nationale prijsvraag heft een eigen jury die de eerste- en tweedeprijswinnaars aanwijst. Sommige niet-prijswinnende plannen kunnen een bijzondere vermelding krijgen.

9. Teams die een prijs winnen worden door de Europanorganisatoren ondersteund bij het verkrijgen van opdrachten voor de realisatie. Na het bekendmaken van de resultaten worden voor elke locatie bijeenkomsten georganiseerd met de locatievertegenwoordigers, de jury en de winnende teams.

10. De prijswinnende plannen worden op nationaal niveau tentoongesteld en gepubliceerd. Op Europees niveau wordt een catalogus gepubliceerd en een ‘tussen-rondebijeenkomst’ georganiseerd waarin de locatievertegenwoordigers, de onderscheiden teams, de jury’s en de organisatoren bijeenkomen om de resultaten te bespreken.

Europan 12 – start inschrijving op maandag 18 maart 2013; Europan 12-thema: The Adaptable City, Inserting Urban Rhythms Europan Europe - www.europan-europe.eu.